• هیات مدیره

    هیات مدیره

    رئیس : آقای مهندس علیرضا بادبزنچی

    مدیر عامل: آقای مهندس مهدی اردکانی مقدم

    نائب رئیس: آقای مهندس عباس روحبخش معارف

    دبیر: آقای علی یوسفی

    بازرس: آقای بهرام تنهایی

    سایراعضا:

    آقای مهندس امیر قره گوزلوئی

    آقای مهندس هاشم علیرضایی

     

    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :051-36146213فکس :021-89783405رایانامه :hamandishan-t@mashhad.ir