• ماموریت شرکت

    ماموریت شرکت:

    الف – ارائه خدمات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
    ب – ارائه خدمات در اجرا و مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌های فنی و اقتصادی مرتبط با ICT، خدمات شهری، عمرانی و زیربنایی
    ج – ارائه خدمات در حوزه پشتیبانی اداری
    د - اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی , صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.
    و - تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون.
    ط - مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.
    ی – تأمین نیازهای رفاهی اعضای شرکت.تعاونی

    تعداد بازدید :347
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: